Párová terapie

Informace o psychoanalyticky orientované párové psychoterapii

O INSTITUTU PSYCHOANALYTICKE PSYCHOTERAPIE - IPPART -

V měnícím se světě procházejí proměnou i veškeré vztahy, mezi nimi pak emoční rozměr mezilidských vztahů zvlášť. Proměnou prochází i každý jednotlivý partnerský vztah, do jisté míry v rozsahu, který odpovídá stupni a rychlosti, v níž prochází proměnou každý z jeho účastníků. Proměna a vývoj neznamenají zdaleka vždy jen harmonický růst a zrání směrem k vyšší kvalitě. Obvykle nepředvídatelným výsledkem včas nesnadno pozorovatelných zakřivení vývoje může být jeho předčasné uzavření a více či méně bolestivé ukončení vztahu samého. Prevencí takového vyústění, péčí o zdravý vývoj i podporou optimálního řešení nejen mezní krize se zabývá především párové a rodinné poradenství, případně psychoterapie v rozmanitých podobách. Specifickou variantou, která důsledně i citlivě respektuje subjektivní zkušenost svých klientů, je PÁROVÁ A RODINNÁ PSYCHOANALYTICKY ORIENTOVANÁ TERAPIE.

Párová (a rodinná) psychoanalyticky orientovaná terapie je na rozdíl od tradičních poradenských přístupů charakterizována nedirektivností, zaměřením na podporu partnerského páru či rodiny a rozvíjením jejich vlastních schopností řešit vztahové problémy. Terapií nerozumíme podle tradice pouze léčbu choroby resp. poruchy, ale v psychologickém kontextu i vyladění aktuálního stavu bez ohledu na kontinuum zdraví a nemoci. Toto vylaďování nechápeme jako soubor návodů a doporučení, jak má dospělý člověk nebo partnerský pár jednat nebo dokonce cítit a prožívat, ale jako objevování rezerv, jimiž každý člověk i vztah disponují a jako jejich zpřístupnění odstraněním vnitřních překážek, které jejich využití brání. Tento přístup reprezentuje INSTITUT PSYCHOANALYTICKÉ PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE (IPPART).

Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie sdružuje profesionály s mnohaletou poradenskou, terapeutickou i klinickou zkušeností a psychoanalytickým výcvikem i déledobou privátní praxí. V akreditovaných kurzech a seminárních i supervizních cyklech poskytuje postgraduální vzdělání kolegům orientovaným na danou problematiku. Garantuje jejich kompetenci. a odbornou úroveň práce s klientelou i další vzdělávací a popularizační činnosti pro zájemce z širší veřejnosti. Bezprostředně nebo prostřednictvím externích spolupracovníků, kteří prošli jeho výcvikem, poskytuje širokému okruhu klientů individuálně specifikované SLUŽBY.

AKTUALNI CLANKY

24.11.2003

Psychoanalytická párová a rodinná terapie - Párová terapie Zde naleznete vymezení a specifika psychoanalytické párové terapie

Celý příspěvek
.: poslal viktor teichman 24.11.2003, 0:34:00, Komentáře (0)

__________________________________________________________
Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat s Vaším komentářem či dotazem: