Párová terapie

Informace o psychoanalyticky orientované párové psychoterapii

O INSTITUTU PSYCHOANALYTICKE PSYCHOTERAPIE - IPPART -

V měnícím se světě procházejí proměnou i veškeré vztahy, mezi nimi pak emoční rozměr mezilidských vztahů zvlášť. Proměnou prochází i každý jednotlivý partnerský vztah, do jisté míry v rozsahu, který odpovídá stupni a rychlosti, v níž prochází proměnou každý z jeho účastníků. Proměna a vývoj neznamenají zdaleka vždy jen harmonický růst a zrání směrem k vyšší kvalitě. Obvykle nepředvídatelným výsledkem včas nesnadno pozorovatelných zakřivení vývoje může být jeho předčasné uzavření a více či méně bolestivé ukončení vztahu samého. Prevencí takového vyústění, péčí o zdravý vývoj i podporou optimálního řešení nejen mezní krize se zabývá především párové a rodinné poradenství, případně psychoterapie v rozmanitých podobách. Specifickou variantou, která důsledně i citlivě respektuje subjektivní zkušenost svých klientů, je PÁROVÁ A RODINNÁ PSYCHOANALYTICKY ORIENTOVANÁ TERAPIE.

Párová (a rodinná) psychoanalyticky orientovaná terapie je na rozdíl od tradičních poradenských přístupů charakterizována nedirektivností, zaměřením na podporu partnerského páru či rodiny a rozvíjením jejich vlastních schopností řešit vztahové problémy. Terapií nerozumíme podle tradice pouze léčbu choroby resp. poruchy, ale v psychologickém kontextu i vyladění aktuálního stavu bez ohledu na kontinuum zdraví a nemoci. Toto vylaďování nechápeme jako soubor návodů a doporučení, jak má dospělý člověk nebo partnerský pár jednat nebo dokonce cítit a prožívat, ale jako objevování rezerv, jimiž každý člověk i vztah disponují a jako jejich zpřístupnění odstraněním vnitřních překážek, které jejich využití brání. Tento přístup reprezentuje INSTITUT PSYCHOANALYTICKÉ PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE (IPPART).

Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie sdružuje profesionály s mnohaletou poradenskou, terapeutickou i klinickou zkušeností a psychoanalytickým výcvikem i déledobou privátní praxí. V akreditovaných kurzech a seminárních i supervizních cyklech poskytuje postgraduální vzdělání kolegům orientovaným na danou problematiku. Garantuje jejich kompetenci. a odbornou úroveň práce s klientelou i další vzdělávací a popularizační činnosti pro zájemce z širší veřejnosti. Bezprostředně nebo prostřednictvím externích spolupracovníků, kteří prošli jeho výcvikem, poskytuje širokému okruhu klientů individuálně specifikované SLUŽBY.

AKTUALNI CLANKY

27.11.2003

Kurz psychoanalytické párové a rodinné terapie - Kurzy Zde naleznete informace o pořádaných kurzech.

Kurs psychoanalytické párové a rodinné terapie


psychoanalýza aplikovaná na porozumení a pomoc párum a rodinám v krizi, netradicní prístup.Vážení kolegové,

Nabízíme Vám možnost zúcastnit se kurzu psychoanalytické párové a rodinné terapie. Psychoanalýza bývá u nás vnímána jako terapie jednoho cloveka. Moderní psychoanalýza však rozširuje svoje hranice. Psychoanalytické poznatky dnes pomáhají porozumet a lécit vztah dítete a matky, umožnují pomáhat psychotickým pacientum,uplatnují se ve skupinové terapii neurotických pacientu, a mohou být velmi užitecne aplikovány i na rešení partnerských a rodinných krizí. Naším kurzem již prošla rada kolegu z tzv. "pomáhajících profesí". Poznatky získané v našem kurzu jim pomohly rozšírit a prohloubit jejich profesionalitu a mnohým z nich umožnily lépe se uplatnit v soukromém sektoru jako pároví a rodinní terapeuti. Obohacení tradicních poradenských prístupu a technik odvozených ze speciálních neanalyticky orientovaných výcviku o soucasnou úroven poznání psychoanalytické teorie i terapeutických metod je opakovane hodnoceno jako prínosné a pro vlastní práci jednoznacne motivující. Pojetí psychoanalytické párové a rodinné terapie vychází z teoretického zázemí v ego-psychologickém (zejména manželé Blanckovi) a self psychologickém (H.Kohut) rozpracování puvodních Freudových psychoanalytických modelu, z vývojových studií M.Mahlerové, Gedových modelu mysli, koncepce psychických stavu a vztažností Kingstona a Cohena, dále z praktických aplikací psychoanalytického myšlení v párové terapii, reprezentovaného D.Wilem a J.Willim a dalších.


Hlavními prednášejícími kurzu budou jeho organizátori:

PhDr. Slavoj Titl
je asociovaným clenem Ceské psychoanalytické spolecnosti a Mezinárodní psychoanalytické spolecnosti — IPA. Je klinickým psychologem a samostatným manželským poradcem .V soucasné dobe pracuje v soukromé praxi,venuje se predevším psychoanalýze.

PhDr. Jaromír Teichman
po 13 letech v Psychiatr. lécebne v Bohnicích a ve Výzkumném ústavu psychiatrickém s paralelní víceletou zkušeností v manželském poradenství pusobí od r.1991 jako privátní klinický psycholog; analyticky orientovaná psychoterapie

V kurzu budou spolupracovat i další kolegové specializovaní na psychoanalytickou párovou a rodinnou terapii — PhDr. Lucie Lucká, PhDr. Lída Padevetová, PhDr. Eva Bicanová a další.


Uvítáme, když informaci o tomto kurzu poskytnete i svým kolegum na pracovišti. Dekujeme Vám. Vhodné pro psychology, lékare, sociální pracovníky, pedagogy, studenty aj. tzv. pomáhající profese.

Orientacní nápln 1. semestru: 1. Základy Freudovy psychoanalytické teorie, 2.Psychoanalytické teorie vývoje cloveka a jejich význam a užití /teorie A.Freudové, R.Spitze, M.Mahlerové,aj./ 3.Egopsychologie 4. Psychologie Self /H. Kohut a moderní príspevky/ 5. Príspevky dalších osobností moderní PSA /Winnicot,Kleinová,Treurniet/ 6.Krátká -fokální psychoanalytická terapie /Weiss,atd./.

Orientacní nápln 2. semestru: 1.Netradicní prístup psychologie ega — D.Wille, 2. J.Willi a jeho prístup 3. Pojetí prenosu a protiprenosu v párové a rodinné terapii 4. Neanalytické prístupy k párové a rodinné terapii a poradenství 5. Náš vlastní prístup zamerený na vztah. 6.Technika párové terapie. 7. Speciální postupy /psychotický partner, partner odmítá prítomnost na konzultaci apod./

Orientacní nápln 3. a 4. semestru : 1. Procvicování aplikace teoretických poznatku 2.Technika formulování vztahových a intrapsychických hypotéz 3.Systematická supervize.

Absolventi mohou obdržet osvedcení o zpusobilosti aplikovat psychoanalytickou teorii v práci s páry a rodinami, jehož podmínkou bude úspešná obhajoba alespon jedné vlastní kazuistiky.

Organizacní informace:

Nez budou dostupne dalsi informace, pouzijte prosim bez vahani pro Vase dotazy tento KONTAKT


Zahájení: Kurz stale bezi. Pocet úcastníku je omezen. Podrobnejší informace sdelíme obratem, vcetne zpusobu úhrady.

Cena: 6 800 Kc za 1.semestr

Další podrobnejší informace zájemcum rádi sdelíme
.: poslal viktor teichman 27.11.2003, 0:57:00

Komentáře

Kurs psychoanalytické párové a rodinné terapie (Vladimír Janečka - Mail - WWW)
Dobry vecer, zajimalo by me, zda je mozno se kurzu zucastnit i jako clovek mimooborovy. Bohuzel se mi nepodarily prijimaci zkousky na obor psychologie a tento kurz by byl spise zaplnenim roko do dalsich.
Dekuji Vladimir JaneckaPřidání komentáře...
Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
__________________________________________________________
Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat s Vaším komentářem či dotazem: